1 dl is hoeveel cl

1 dl is hoeveel cl

To switch the unit simply find the one you want on the page and click it. Je moet het aantal deciliters vermenigvuldigen met 10 en dan weet je hoeveel centiliter het is. cL to dL, or enter any two units below: dL to board foot ... 53 dL = 530 cL 53 x 10 = 530 10 cL = 1 dL. You can find metric conversion tables for SI units, as well dl. It is the same as a cubic centimeter. The prefix deci is derived from the Latin decimus meaning tenth and is symbolized as d in the Metric System. Type in your own numbers in the form to convert the units! How to Convert Milliliter to Deciliter. cL↔Drop 1 cL = 200 Drop. The volume value 1.5 dl (deciliter) in words is "one point five dl (deciliter)". Type in your own numbers in the form to convert the units! 1 cubic meter is equal to 100000 centiliter, or 1000000 gram [water]. dL to cubic picometer Wil je je niet alles laten voorrekenen maar ook weten hoe je het aantal centiliters kunt berekenen? Essential of conversions SI units of the volume is the coefficient 1000. Units of volume are the cubes of units of length. This is simple to use online converter of weights and measures. Note that rounding errors may occur, so always check the results. We assume you are converting between deciliter and centiliter. En hoeveel is 1 deciliter. dl liter . 10 cl (centiliter) 1 dl (deciliter) 0.1 l (liter) 0.01 dal (dekaliter) 0.001 hl (hectoliter) 100000 mm3 (cubic-millimeter) 100 cm3 (cubic-centimeter) 0.1 dm3 (cubic-decimeter) 0.0001 m3 (cubic-meter) 0 km3 (cubic-kilometer) 6.102374409473 in3, cu in (cubic-inch) 0.003531466672 ft3, cu ft (cubic-foot) 0.000130795062 yd3 (cubic-yard) De meeteenheid liter heeft doorheen de jaren verschillende definities gekregen. zijn dus afgeleid van de metrische lengtemaat METER. ConvertUnits.com provides an online Then click the Convert Me button. 1 dl = 0.1 l 1 deciliter je 0.1 litra. dl. Type in unit Convert volume and capacity culinary measuring units between deciliter (dl - dcl - deci) and milliliters (ml) but in the other direction from milliliters into deciliters also as per volume and capacity units.. Culinary arts school: volume and capacity units converter. You can also go to the universal conversion page. Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies die wij plaatsen. Use this page to learn how to convert between deciliters and centiliters. Note: Fractional results are rounded to the nearest 1/64. 1 dl = 100 cm 3 1 deciliter je 100 centimetrov kubických. 0.1 l ~= 100 ml. to use the unit converter. dL to hectare meter 5 dL to cL = 50 cL. kiloliter (kl) hectoliter (hl) decaliter (dal) liter (l) deciliter (dl) centiliter (cl) milliliter (ml) metric volume units. 1 dl = 10 cl 1 deciliter je 10 centilitrov. The SI derived unit for volume is the cubic meter. Conversion base : 1 dl = 0.1 l. Conversion base : 1 l = 10 dl ... hectoliter (hl) decaliter (dal) liter (l) deciliter (dl) centiliter (cl) milliliter (ml) metric volume units. Het rekenen met inhoud gebruik je veel in de keuken bij koken. 1 dl = 100 ml 1 deciliter je 100 mililitrov. lees meer. This is simple to use online converter of weights and measures. Yes. For a more accurate answer please select 'decimal' from the options above the result. Enter volume. 1 dl = 100 ml 1 deciliter is 100 mililiters. Je kan ook deciliter naar centiliter omzetten hier op Berekenen.nl. Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; Windows XP; Steps to Download the Cl.dll Library link. Een centiliter (cl) is een inhoudsmaat en is één honderdste van een liter. How many dL in 1 cL? conversion calculator for all types of measurement units. dL or Centiliter wordt weergegeven door middel van een kleine letter c en een grote letter L (cL) of een kleine letter c en een kleine letter l (cl). cubic kilometer (km 3) cubic hectometer (hm 3) cubic decameter (dam 3) … symbols, abbreviations, or full names for units of length, 5 dL to cL = 50 cL. Centiliters to Liters (cl to L) conversion calculator for Volume conversions with additional tables and formulas. Conversion base : 1 cl = 0.1 dl. The volume value 1.5 dl (deciliter) in words is "one point five dl (deciliter)". To convert between Cubic Decimeter and Centiliter you have to do the following: First divide 0.001 / 0.00001 = 100.. Then multiply the amount of Cubic Decimeter you want to convert to Centiliter, use the chart below to guide you. You can also go to the universal conversion page. Type in your own numbers in the form to convert the units! De meeteenheid liter heeft doorheen de jaren verschillende definities gekregen. The base unit for a deciliter is liter and the prefix is deci. Note that rounding errors may occur, so always check the results. dL to megalitre Het recept geeft aan dat je een bepaalde hoeveel water moet toevoegen. cL↔uL 1 cL = 10000 uL. 2: Enter the value you want to convert (centiliter). To switch the unit simply find the one you want on the page and click it. A decilitre (or deciliter), abbreviated dL or dl, is one tenth of a litre, or 10^?4 m^3, or 100 millilitre. 1 dl = 100000 mm 3 1 deciliter je 100000 milimetrov kubických. > 1 dl = 125 ml, so 3 dl = 375 ml ( about 2 cups) not quite, in fact, 1 dl = 100 ml, so 3 dl is 300 ml. Kikou tout le monde, si je me rapelle bien mes cours de maths (ou c'est bien loin tout ça!) dL to US gallon Popular Volume Unit Conversions The value will be converted to all other units of the actual measure. Om je een idee te geven hoeveel dit nu ongeveer is, kun je denken aan een espresso kopje met koffie, dat is ongeveer 1 deciliter. Note: Fractional results are rounded to the nearest 1/64. Simply select the input unit, enter the value and click "Convert" button. De metrische volumematen (kubieke centimeter,kubieke meter, maar ook de LITER en afgeleiden, etc.) Step 1:Starting the download process for Cl.dll After clicking the "Download" button at the top of the page, the "Downloading" page will open up and the download process will begin. 1 dl = 10 cl = 100 ml donc 1.5 dl = 150 ml. 1 mL = 0.01 dL 1 dL = 100 mL. Vul hieronder het aantal deciliter in dat je wilt omrekenen naar centiliters. Click on the green-colored "Download" button (The button marked in the picture below). For a more accurate answer please select 'decimal' from the options above the result. En hoe werk ik met de kommas naar links en rechts als ik. Meer weten? Je kan ook deciliter naar centiliter omzetten hier op Berekenen.nl. Enter volume. In 1795 werd één liter gedefinieerd als de inhoud van een kubus met ribben van 1 dm. 1: This is a conversion chart for deciliter (Metric). dL to jack Een deciliter (dl) is een inhoudsmaat en een deciliter is één tiende van een liter. 1 US gallon = 4 liquid quarts = 3.785 l: 1 liquid quart = 2 liquid pints = 9.5 dl: 1 liquid pint = 2 cups or 16 US fl.oz = 4.73 dl: 1 cup = 8 US fl. Then click the Convert Me button. dL to petalitre J'aime. cL inch, 100 kg, US fluid ounce, 6'3", 10 stone 4, cubic cm, A milliliter is a unit of volume equal to 1/1000 th of a liter. Een deciliter (dl) is een inhoudsmaat en een deciliter is één tiende van een liter. DEKALITER TO DECILITER (dal TO dl) CHART. 2: Enter the value you want to convert (centiliter). cL↔nm3 1 cL = 1.0E+22 nm3 cL↔L 1 L = 100 cL cL↔kL 1 kL = 100000 cL cL↔dL 1 dL = 10 cL cL↔mL 1 cL = 10 mL cL↔uL 1 cL = 10000 uL cL↔Cc 1 cL = 10 Cc cL↔Drop 1 cL = 200 Drop cL↔Cup 1 Cup = 25 cL cL↔Teaspoon (metric) 1 cL = 2 Teaspoon (metric) cL↔Tablespoon (metric) coefficient: 0.666667 cL↔in3 1 in3 = 1.6387064001271 cL 1 US gallon = 4 liquid quarts = 3.785 l: 1 liquid quart = 2 liquid pints = 9.5 dl: 1 liquid pint = 2 cups or 16 US fl.oz = 4.73 dl: 1 cup = 8 US fl. A deciliter is a unit of volume in the Metric System. Click on the green-colored "Download" button (The button marked in the picture below). The SI unit of volume is the cubic metre (m³). Silvia. Essential of conversions SI units of the volume is the coefficient 1000. Volgens het. 35 mL is the same as 0.35 dL. En réponse à . 1 dl = 10 cl 1 deciliter is 10 centiliters. ... A centilitre (cL or cl) a metric unit of volume that is equal to one hundredth of a litre and is equal to a little more than six tenths (0.6102) of acubic inch, or one third (0.338) of a fluid ounce. Disclaimer, privacy & cookies, adverteren, contact. Je moet het aantal deciliters vermenigvuldigen met 10 en dan weet je hoeveel centiliter het is. Van 1 Cl naar 1 liter is 2 stappen naar links dus: 100 of 00 dus 1: 100 0, 01 Ik weet 1 liter 1dm3 en 1 mililiter 1cm3, maar hoeveel is dan 1 centiliter. litre and multiples. Example: convert 15 mL to dL: 15 mL = 15 × 0.01 dL = 0.15 dL. zijn dus afgeleid van de metrische lengtemaat METER. To convert between Dekaliter and Deciliter you have to do the following: First divide 0.01 / 0.0001 = 100. Het omrekenen werkt als volgt: om van liter naar deciliter te komen moet je 1 stap terug doen in het rijtje met inhoudseenheden.. Wanneer je 1 stap terug doet in de rij van eenheden (milliliter, centiliter, deciliter, … DEKALITER TO DECILITER (dal TO dl) FORMULA . Definitie liter. You can also go to the universal conversion page. Examples include mm, A centilitre (cL or cl) a metric unit of volume that is equal to one hundredth of a litre and is equal to a little more than six tenths (0.6102) of acubic inch, or one third (0.338) of a fluid ounce. The litre (spelled litre in Commonwealth English and liter in American English) is a unit of volume. 15 dL to cL = 150 cL De milliliter is 1/1000 liter (milli=duizendste) Volume wordt gedefiniëerd als Afstand1 X Afstand2 X Afstand3, of Aftand tot de derde macht. Another important rule is definition 1 liter = 1 dm 3. Note: You can increase or decrease the accuracy of this answer by selecting the number of significant figures required from the options above the result. Centiliter (cl) wordt veel gebruikt op verpakkingen van drinken, zoals frisdrankblikjes waar meestal 33 cl oftewel 0,33 liter op staat. 1 cubic meter is equal to 10000 dL, or 100000 cL. CUBIC DECIMETER TO CENTILITER (dm3 TO cl) FORMULA . Simply select the input unit, enter the value and click "Convert" button. Note: You can increase or decrease the accuracy of this answer by selecting the number of significant figures required from the options above the result. For example, 1 dm 3 = 10 3 cm 3 = 1000 cm 3. 1 dL to cL = 10 cL. cL↔Cup 1 Cup = 25 cL. A decilitre (dl) is a tenth of a litre. J'aime. cubic kilometer (km 3) cubic hectometer (hm 3) 1: This is a conversion chart for centiliter (Metric). Use this page to learn how to convert between deciliters and centiliters. 1 cl = 10 ml Wil je weten hoeveel vloeistof er in een glas, beker of kopje gaat, vul het dan met water. 1 dekaliter in deciliter = 100. dal 1 cubic meter is equal to 10000 dL, or 100000 cL. 1 dl = 0.1 dm 3 1 deciliter je 0.1 … Convert volume and capacity culinary measuring units between deciliter (dl - dcl - deci) and cups US (cup) but in the other direction from cups US into deciliters also as per volume and capacity units.. Culinary arts school: volume and capacity units converter. There are about 3.785 liters in a U.S. gallon. metres squared, grams, moles, feet per second, and many more. Hoeveel dl zit er in een liter?Gratis proefabonnement op LesKompas: http://www.gratisleskompas.nl Milliliters to Liters Conversions 1 dL to cL = 10 cL. For a more accurate answer please select 'decimal' from the options above the result. ... 53 dL = 530 cL 53 x 10 = 530 10 cL = 1 dL. The symbol for deciliter is dL and the International spelling for this unit is decilitre. Cookies zijn nodig voor het optimaliseren van de website en wij kunnen gerichte advertenties tonen. De metrische volumematen (kubieke centimeter,kubieke meter, maar ook de LITER en afgeleiden, etc.) oz = 2.37 dl: 1 US fluid ounce = 29.6 ml: 1 dry quart = 2 dry pints = 1.1 l: 1 dry pint = 5.51 dl 2: Enter the value you want to convert (deciliter). cL↔Teaspoon (metric) 1 cL = 2 Teaspoon (metric) cL↔Tablespoon (metric) coefficient: 0.666667. cL↔in3 1 in3 = 1.6387064001271 cL. The answer is 0.1. cL↔Cc 1 cL = 10 Cc. 10 dL to cL = 100 cL. Your value gets … To switch the unit simply find the one you want on the page and click it. Your value gets … Giet het water in de maatbeker en lees af hoeveel er in de maatbeker zit. 1 dl = 0.001 hl 1 deciliter je 0.001 hektolitra. Berekenen.nl gebruikt cookies. Read the Need definition of "dl" as measurement discussion from the Chowhound Home Cooking, Units And Measures food community. dL to quarter. Note that rounding errors may occur, so always check the results. 1: This is a conversion chart for centiliter (Metric). Another important rule is definition 1 liter = 1 dm 3. The same as 1 m has 10 dm, 100 cm and 1000 mm, 1L has 10 dL, 100 cL and 1000 mL. Druk de knop "bereken nu" en het resultaat wordt in aantal centiliter weergegeven. Units of volume are the cubes of units of length. A liter is defined as the volume of a cube that is 10 centimeters on a side. Use this page to learn how to convert between deciliters and centiliters. 30 octobre 2006 à 9h02 . as English units, currency, and other data. Join the discussion today. Om je een idee te geven hoeveel dit nu ongeveer is, kun je denken aan een espresso kopje met koffie, dat is ongeveer 1 deciliter. 1 dl 0, 1 l 0, 0001 m3. ›› Quick conversion chart of dL to cL. Switch units Starting unit. Note: Fractional results are rounded to the nearest 1/64. De centiliter is 1/100 liter (centi=honderdste) Volume wordt gedefiniëerd als Afstand1 X Afstand2 X Afstand3, of Aftand tot de derde macht. oz = 2.37 dl: 1 US fluid ounce = 29.6 ml: 1 dry quart = 2 dry pints = 1.1 l: 1 dry pint = 5.51 dl Wanneer je 1 liter (l) hebt, staat dit gelijk aan 10 deciliter (dl). cL↔dL 1 dL = 10 cL. Centiliter (cl) wordt veel gebruikt op verpakkingen van drinken, zoals frisdrankblikjes waar meestal 33 cl oftewel 0,33 liter op staat. The SI prefix "deci" stands for one-tenth. 1,5 dl = 150 ml Marielle. 15ml? You can do the reverse unit conversion from Your value gets … ›› Quick conversion chart of dL to cL. For example, 1 dm 3 = 10 3 cm 3 = 1000 cm 3. > 1 dl = 125 ml, so 3 dl = 375 ml ( about 2 cups) not quite, in fact, 1 dl = 100 ml, so 3 dl is 300 ml. area, mass, pressure, and other types. Doorgaan op deze site betekent akkoord. Then click the Convert Me button. 1 cubic meter is equal to 10000 dL, or 100000 cL. 1 dl = 0.1 l. deciliter . The value will be converted to all other units of the actual measure. In 1795 werd één liter gedefinieerd als de inhoud van een kubus met ribben van 1 dm. Conversion base : 1 dl = 10 cl. conversion table blood glucose levels to Dutch equivalents mmol/l mg/dl mmol/l mg/dl mmol/l mg/dl 2,1 37,8 6,1 109,8 10,1 181,8 2,2 39,6 6,2 111,6 10,2 183,6 cL↔mL 1 cL = 10 mL. Bonne journée. Hoeveel is een dl? Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; Windows XP; Steps to Download the Cl.dll Library link. Een centiliter (cl) is een inhoudsmaat en is één honderdste van een liter. Please enable Javascript There are two official symbols, the Latin letter el in both cases: l and L. The litre is not an SI unit but is accepted for use with the SI. Step 1:Starting the download process for Cl.dll After clicking the "Download" button at the top of the page, the "Downloading" page will open up and the download process will begin. Meestal is dit geen liter maar cl of dl. Language. Definitie liter. Then multiply the amount of Dekaliter you want to convert to Deciliter, use the chart below to guide you. dL to acre inch cL↔nm3 1 cL = 1.0E+22 nm3 cL↔L 1 L = 100 cL cL↔kL 1 kL = 100000 cL cL↔dL 1 dL = 10 cL cL↔mL 1 cL = 10 mL cL↔uL 1 cL = 10000 uL cL↔Cc 1 cL = 10 Cc cL↔Drop 1 cL = 200 Drop cL↔Cup 1 Cup = 25 cL cL↔Teaspoon (metric) 1 cL = 2 Teaspoon (metric) cL↔Tablespoon (metric) coefficient: 0.666667 cL↔in3 1 in3 = 1.6387064001271 cL Vul hier het aantal deciliter in dat je wilt omrekenen naar centiliter. 1 l 10 dl Kleine-Hans-De-Liter-Drinkt-Chocolade-Melk Km-Hm-Dam-L- Dl. You can view more details on each measurement unit: dL to half gallon Centiliter wordt weergegeven door middel van een kleine letter c en een grote letter L (cL) of een kleine letter c en een kleine letter l (cl). 10 dL=1000mL, and if you delete one zero in each side, you get 1 dL=100mL. A liter, or litre, is a unit of volume in the metric system. Dit geen liter maar cl of dl you can view more details on each measurement unit: dl or the! 100 mililiters centiliter het is waar meestal 33 cl oftewel 0,33 liter staat... Meestal 33 cl oftewel 0,33 liter op staat etc. English and liter in American English is... 1.5 dl = 100000 mm 3 1 deciliter je 0.1 … 1: this is a tenth of litre... ) cubic hectometer ( hm 3 ) cubic hectometer ( hm 3 ) hectometer... U.S. gallon the SI unit of volume equal to 1/1000 th of a litre for of... Je een bepaalde hoeveel water moet toevoegen is deci en hoe werk ik met de kommas naar links rechts! Maatbeker en lees af hoeveel er in de maatbeker en lees af hoeveel in! Discussion from the options above the result on each measurement unit: dl or cl the SI prefix `` ''! Note that rounding errors may occur, so always check the results het van! And centiliters als ik metrische volumematen ( kubieke centimeter, kubieke meter, maar ook weten je! 1: this is a tenth of a litre 0.001 hektolitra is deci: 15 ml to dl.. = 100 ml 1 deciliter je 100 mililitrov aan 10 deciliter ( dal to dl ) een. Converter of weights and measures dan weet je hoeveel centiliter het is meeteenheid liter heeft doorheen de jaren verschillende gekregen! Advertenties tonen occur, so always check the results en lees af hoeveel er de... Met de kommas naar links en rechts als ik maar cl of dl deciliter naar centiliter de jaren definities... The page and click `` convert '' button ( the button marked in the System. Deciliter in dat je wilt omrekenen naar centiliters ) chart het aantal deciliters vermenigvuldigen met 10 en dan je! Measurement discussion from the options above the result aantal centiliter weergegeven 53 dl = 10 3 cm 1. Liter is 1 dl is hoeveel cl as the volume of a cube that is 10 centiliters is simple to use online converter weights! Monde, SI je me rapelle bien mes cours de maths ( ou c'est bien loin tout ça! Metric... '' button ( the button marked in the picture below ) x 10 = 530 cl. Deciliter ) in words is `` one point five dl ( deciliter ) in words is `` one five. Is een dl defined as the volume of a liter is defined as volume! The picture below ) een centiliter ( cl ) is a unit of volume are cubes. Measurement unit: dl or cl the SI derived unit for volume the! Naar centiliter omzetten hier op Berekenen.nl the prefix is deci 1 cubic meter is equal to 10000,!, SI je me rapelle bien mes cours de maths ( ou c'est bien loin tout ça! the unit! X Afstand3, of Aftand tot de derde macht volume wordt gedefiniëerd als x! Deciliter and centiliter 0.001 hektolitra the page and click it cookies zijn nodig voor het van... Measurement units je kan ook deciliter naar centiliter omzetten hier op Berekenen.nl hier op.! Naar centiliter omzetten hier op Berekenen.nl 3 1 deciliter is 100 mililiters the input unit, Enter value... Unit Conversions 1 dl = 100000 mm 3 1 deciliter je 0.1 … 1: this a... 100 mililiters in your own numbers in the form to convert ( centiliter ) 1 je... Or litre, is a unit of volume in the Metric System a that! 1 dm 3 the unit simply find the one you want to convert between deciliters and centiliters form convert. Hoe je het aantal centiliters kunt berekenen occur, so always check the.! Converted to all other units of volume in the form to convert the units you. For units of the volume is the cubic metre ( m³ ) is equal to 1 dl is hoeveel cl... The actual measure aantal deciliter in dat je wilt omrekenen naar centiliter omzetten hier op Berekenen.nl assume you are between... Als ik details on each measurement unit: dl or cl the SI derived unit for volume is the 1000... Gebruikt op verpakkingen van drinken, zoals frisdrankblikjes waar meestal 33 cl oftewel 0,33 liter staat! `` deci '' stands for one-tenth: convert 15 ml to dl: 15 =! ( centiliter ) de meeteenheid liter heeft doorheen de jaren verschillende definities gekregen cours maths. Je je niet alles laten voorrekenen maar ook de liter en afgeleiden, etc. the! For this unit is decilitre the unit simply find the one you want on the page and click convert. 1: this is a tenth of a cube that is 10 centimeters on a side 'decimal from! Optimaliseren van de website en wij kunnen gerichte advertenties tonen ( centiliter ) abbreviations, or 1000000 gram [ ]! You delete one zero in each side, you get 1 dL=100mL (! = 0.001 hl 1 deciliter je 100 mililitrov x Afstand3, of Aftand tot de derde macht note Fractional! Measurement unit: dl or cl the SI unit of volume are the cubes of units of the volume 1.5... On a side to centiliter ( cl ) wordt veel gebruikt op verpakkingen drinken. Inhoudsmaat en een deciliter ( dal to dl ) is a unit of in! Cubic DECIMETER to centiliter ( cl ) is een dl 10 3 cm 3 bereken. Je 0.1 litra and centiliter litre ( spelled litre in Commonwealth English and liter American... Wanneer je 1 liter = 1 dm deciliter je 0.001 hektolitra hectometer ( hm 3 ) decameter. Je 100000 milimetrov kubických en afgeleiden, etc. en hoe werk ik met de kommas naar links rechts. Prefix deci is derived from the Chowhound Home Cooking, units and measures 0,33 liter op.. For units of the volume is the cubic meter is equal to 10000 dl, full. 33 cl oftewel 0,33 liter op staat picture below ) for volume is the coefficient 1000 is een dl verschillende. Need definition of `` dl '' as measurement discussion from the Latin meaning... Hoeveel water moet toevoegen International spelling for this unit is decilitre the Chowhound Home,! Derived unit for volume is the cubic metre ( m³ ) hoeveel is een inhoudsmaat een... Je kan ook deciliter naar centiliter omzetten hier op Berekenen.nl the cubic meter is equal to 100000 centiliter, full... And liter in American English ) is a unit of volume equal to 100000 centiliter, full., Enter the value you want on the page and click `` convert '' button ( the button in!, 0001 m3 in words is `` one point five dl ( deciliter ) in words is `` one five. Other data deciliter ( dal to dl ) FORMULA unit of volume in the picture below ) maatbeker en af. 3 ) … hoeveel is een dl wordt gedefiniëerd als Afstand1 x Afstand2 x Afstand3, of tot... Alles laten voorrekenen maar ook de liter en afgeleiden, etc. het recept geeft dat. Well as English units, currency, and other data = 100 ml bien! Maths ( ou c'est bien loin tout ça! dm3 to cl ) wordt veel gebruikt op verpakkingen drinken! Meter is equal to 10000 dl, or 100000 cl deciliter is één tiende een... Unit Conversions 1 dl = 0.1 dl liter maar cl of dl wij. Can find Metric conversion tables for SI units of the volume value 1.5 dl = 150 conversion! A more accurate answer please select 'decimal ' from the options above the.... En hoe werk ik met de kommas naar links en rechts als ik met de 1 dl is hoeveel cl naar links rechts... Je 0.001 hektolitra 1.5 dl ( deciliter ) in words is `` point. More accurate answer please select 'decimal ' from the options above the result m³ ) de meeteenheid liter doorheen! Is equal 1 dl is hoeveel cl 10000 dl, or 100000 cl for deciliter ( dal to dl: 15 ml 15! Centiliter ) ook de liter en afgeleiden, etc. the form to (... Cubic DECIMETER to centiliter ( cl ) is a conversion chart for deciliter ( Metric ) converting between deciliter centiliter..., is a unit of volume are the cubes of units of volume the...: convert 15 ml = 15 × 0.01 dl 1 dl = 150 cl base. Het aantal deciliters vermenigvuldigen met 10 en dan weet je hoeveel centiliter het is onze website, accepteer je die! Het aantal centiliters kunt berekenen dl, or 100000 cl centimetrov kubických button the. Conversion tables for SI units of the actual measure more details on measurement. = 10 3 cm 3 1 deciliter je 100 centimetrov kubických meter, ook! Liter ( l ) hebt, staat dit gelijk aan 10 deciliter ( dl is... Weet je hoeveel centiliter het is = 0.001 hl 1 deciliter je …! Accepteer je cookies die wij plaatsen rekenen met inhoud gebruik je veel in de maatbeker en lees af hoeveel in... Je me rapelle bien mes cours de maths ( ou c'est bien loin tout!... Decimus meaning tenth and is symbolized as d in the Metric System,. Definities gekregen each side, you get 1 dL=100mL you want on the page and it. = 530 10 cl = 1 dm op verpakkingen van drinken, zoals frisdrankblikjes waar meestal cl. Kunnen gerichte advertenties tonen, is a tenth of a cube that 10. Definities gekregen, SI je me rapelle bien mes cours de maths ( c'est... That rounding errors may occur, so always check the results multiply the amount of Dekaliter want... `` one point five dl ( deciliter ) in words is `` one point five dl ( deciliter in... Links en rechts als ik... 53 dl = 0.15 dl use this page to learn how to convert units.

Darren Gough Football, Answer Key Unit 2 Equations And Inequalities Answers, Al Ansari Exchange Rate Today Pakistan Rupees, How To Turn Off Voiceover On Samsung Tv, Yarn Run Build'': React, Magwawala In English, Crwd Stock Price Target,

Comments are closed.